2024 m. sausio 4 d., ketvirtadienis


 
Gruodžio 16 d. popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Beatričės salėje įvyko mokytojų Dovilės Grušnienės, Vilmos Pečiukonytės ir Jurgitos Kazakevičiūtės mokinių Kalėdinis koncertas. Klausytojai gėrėjosi šventiška muzikine programa bei eilėraščiais. 

                                                    PROGRAMA
 
Frédéric Chopin - Preliudas Des-dur („Lietaus lašai“), op. 28 nr. 15

Atl. Uršulė Dačinskaitė, 10 kl. alto m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Giesmė „Tyli naktis“ (aranž. John Thompson)
Atl. Rūta Gelgotaitė, 2 kl. puč. m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

John Thompson – Mazurka
Atl. Lidia Ulozaitė, 2 kl. smuiko m. š.
Mokytoja Dovilė Grušnienė

Jean - Philippe Rameau – Menuetas C-dur
Atl. Kazimieras Abramavičius, 2 kl. smuiko m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Lajos Papp – „Lokomotyvas“
Atl. Dovidas Bocevič, 2 kl., saksofono m. š.
Mokytoja Vilma Pečiukonytė

Arvidas Žilinskis – „Pelytės“
Atl. Izabelė Jockutė, 2 kl. choro m. š.
Mokytoja Dovilė Grušnienė

Ignace Pleyel – Sonatina G-dur
Mike Schoenmehl – „Pauzė, užpildyk ją“
Atl. Mikalojus Duoba, 3 kl. trimito m. š.
Mokytoja Vilma Pečiukonytė

Henri Bertini – Arija a-moll
Atl. Karolis Gelgotas, 4 kl. valtornos m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Oskar Merikanto – „Lėtas valsas“, op. 33
Atl. Kristijonas Vilius, 4 kl. klarneto m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Dennis Alexander – „My Faith Looks Up to Thee“
Atl. Karolis Gelgotas ir Kristijonas Vilius, 4 kl. puč. m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Mikhail Shukh – „Burlesca Intrada“ iš siuitos „Senoviniai galantiški šokiai“
Atl. Medeina Kutraitė, 6 kl. smuiko m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Dennis Alexander – „Ledyno didingumas”
Atl. Jonas Ąžuolas Kimbirauskas, 6 kl. fagoto m. š.
Mokytoja Vilma Pečiukonytė

Bohuslav Martinu – „Sentimentalusis marionečių valsas“
Atl. Kamilė Bakytė, 6 kl. mušamųjų m. š.
Mokytoja Dovilė Grušnienė

Dennis Alexander – „Ugningoji Tokata“
Atl. Antanas Abramavičius, 5 smuiko m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

John Williams – „Somewhere in my memory“ iš kino filmo „Vienas namuose“
Atl. Kamilė Bakytė, 6 kl. muš. m. š. ir
Medeina Kutraitė, 6 kl. smuiko m. š.
Mokytojos Dovilė Grušnienė ir Jurgita Kazakevičiūtė

Johann Sebastian Bach – Invencija E-dur, BWV 777
Atl. Dovydas Čiplys, 7 kl. smuiko m. š.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

Dennis Alexander – „Fantastiškoji Tarantela“
Atl. Ieva Dilytė ir Lukrecija Leiputė, 7 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo m. š.
Mokytojos Jolanta Minkevičienė ir Jurgita Kazakevičiūtė

John Williams - Tema iš kino filmo "Žvaigždžių karai"
Atl. Dovydas Čiplys, 7 kl. smuiko m.š. ir Motiejus Montė Ūsas, 7 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo m.š.
Mokytojos Jurgita Kazakevičiūtė ir Vilma Pečiukonytė


Koncerto vedėja Uršulė Dačinskaitė

Foto J. Kazakevičiūtės ir V. Pečiukonytės


2024 m. sausio 3 d., trečiadienis

             RESPUBLIKINIS MUZIKOS EDUKACINIS PROJEKTAS-FESTIVALIS

                                                              "GARSŲ PASAULIAI"


                                                                     I RENGINYS

                                                            „GAMTOS PAVEIKSLAI“


Žiemiškai baltą lapkričio 25-osios popietę Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Respublikinio muzikos edukacinio festivalio "Garsų pasauliai III-ioji dalis "Gamtos paveikslai". Renginys sujungė net keturis menus - muziką, dailę, šokį bei literatūrą - ir leido pasinerti į gyvas menų sintezės patirtis.Festivalyje dalyvavo Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos, Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriaus, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos jaunieji atlikėjai, dailininkai ir šokėjai, kurie padovanojo įsimintinus muzikos, šokio pasirodymus,  paveikslus, inspiruotus muzikos garsų, ir visą renginį praturtinusį literatūrinį edukacinį pristatymą.  

Dėkojame visiems jauniesiems dalyviams ir mokytojams, prisidėjusiems savo kūrybine energija ir sukūrusiems šiltą bei šviesią renginio atmosferą. Laukiame tolesnių įkvepiančių kūrybinių susitikimų!

Teksto autorė Vilma Pečiukonytė


                                            KONCERTO PROGRAMA
 

Ludovico Einaudi – „Tarp baltų debesų“
Atl. Klasikinio šokio kolektyvas „ADAGIO“:
Viltė Kilijonaitė, Eva Sinicaitė, Viktorija Zibolytė,
Milda Raugaitė, Greta Folkutė, Liepa Velžaitė,
Loreta Mierkytė, Miglė Motuzaitė, Akvilė Kišūnaitė,
Urtė Smalinskaitė, Vakarė Balaišytė (šokis),
Viltė Bružaitė, Izabela Tičkaitė (fortepijonas),
Austėja Vedeikaitė, Meda Braukylaitė, Asta Mičelienė (kanklės)
Mokytojai Rima Bielovienė, Ona Vigėlytė, Asta Mičelienė
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Choreografijos skyrius

Balys Dvarionas – „Nendrės“
Atl. Smiltė Kavoliūnaitė (fortepijonas)
Mokytoja Jūratė Rudaitienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Zita Bružaitė – „Lietaus namai“
Atl. Elzė Opgenorth ir Deimantė Lauciūtė (fortepijonas)
Mokytojos Vilma Pečiukonytė ir Jūratė Baranauskienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Chee-Hwa Tan – „Naktis“
Atl. Viltė Pisarenkaitė (fortepijonas)
Mokytoja Vida Čojienė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Jean Luis Streabbog – „Drugelių plazdenimas“
Atl. Rusnė Slančiauskaitė (fortepijonas)
Mokytoja Aušra Kašėtienė
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Veslav Sobieski – „Gražus vakaras“
Atl. Aniceta Mikutaitė (smuikas) ir
Eglė Pociūtė (fortepijonas)
Mokytojos Saulė Kondrotaitė ir Jurgita Kazakevičiūtė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

William Gillock – „Plūduriuojanti valtis“
Atl. Airidas Langaitis (fortepijonas)
Mokytoja Nona Kalvaitienė
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Valentinas Bagdonas – „Vidury giraitės žaidžia voveraitės“
atl. Goda Narinkevičiūtė (fortepijonas)
Mokytoja Elvyra Sinkevičienė
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Riine Pajusaar – „Kai mane aplankė mėnulis“ iš albumo „Lietučio pasaka“
Atl. Bernadeta Januškaitė (fortepijonas)
Mokytoja Agnė Ragauskienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 

Barbara Arens – „Plaukiojimas sekliuose vandenyse“
Atl. Marija Girdvainytė (fortepijonas)
Mokytoja Rūta Šarkaitė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Leonas Povilaitis – „Upeliūkštis“
Atl. Linas Ignatavičius (fortepijonas)
Mokytoja Margarita Ignatavičienė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Jean Luis Streabbog – „Pievelėje“
Atl. Saulė Slančiauskaitė (fortepijonas)
Mokytoja Aušra Kašėtienė
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Barbara Arens – „Tamsi yra naktis“
Atl. Vincentas Spruogis (fortepijonas)
Mokytojas Eugenijus Žarskus
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Vladimiras Majorovas – „Prie ežero“
Atl. Emanuelė Jakštaitė (fortepijonas)
Mokytoja Danielė Jurkšaitė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Liga Liepina-Kanepe – „Pas bites“
Atl. Mykolas Bakula ir Jokūbas Bakula (fortepijonas)
Mokytoja Aldona Jakavonienė
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Vokiečių liaudies šokis – „Žvaigždžių polka“ (aranž. Ina Valotkienė)
Atl. Klasikinio šokio kolektyvas „ADAGIO“(šokis),
Viltė Bružaitė, Izabela Tičkaitė (fortepijonas),
Austėja Vedeikaitė, Meda Braukylaitė, Asta Mičelienė (kanklės)
Mokytojai Rima Bielovienė, Ona Vigėlytė, Asta Mičelienė
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Choreografijos skyrius

Dalia Kairaitytė – „Debesų peizažas“
Atl. Ąžuolas Tautvydas Baublys (fortepijonas)
Mokytoja Nijolė Dzingelevičienė
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Elena Laumenskienė – „Prie upelio“
Atl. Oskaras Krivenokas (fortepijonas)
Mokytoja Nona Kalvaitienė
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Rymantas Mikelskas – „Balta gėlė“
Atl. Marija Prevlockytė (fortepijonas)
Mokytoja Daiva Tareilytė-Juškienė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

William Gillock – „Fontanas lietuje”
Atl. Tija Lukošiūnaitė (fortepijonas)
Mokytoja Jūratė Rinkevičienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

John Williams – Tema iš filmo „Žvaigždžių karai“
Atl. Dovydas Čiplys ir Motiejus Montė Ūsas (fortepijonas)
Mokytojos Jurgita Kazakevičiūtė ir Vilma Pečiukonytė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Nikolai Rakov – „Pirmoji žibutė“
Atl. Elena Augustinavičiūtė (fortepijonas)
Mokytoja Natalija Žukauskienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
 

Edvard Grieg – „Paukštelis“ op. 43 nr. 4
Atl. Mantas Zolumskis (fortepijonas)
Mokytoja Elvyra Meiluvienė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Leon d’Ourville – „Ežeras“ iš ciklo „Muzikiniai vakarai“
Atl. Dagnė Kuprevičiūtė ir Eglė Pociūtė (fortepijonas)
Mokytojos Jolanta Minkevičienė ir Jurgita Kazakevičiūtė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Jean-Philippe Rameau – „Paukščių sugrįžimas“ iš Siuitos e-moll
Atl. Laura Sofija Buzaitė Pereira (fortepijonas)
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Edvard Grieg – „Pavasariui“ op. 43 nr. 6
Atl. Motiejus Vilius (fortepijonas)
Mokytoja Vaiva Kapčiuvienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Christian Sinding – „Pavasario ošimas“ op. 32 nr. 3
Atl. Gabrielė Jevensaper (fortepijonas)
Mokytoja Virgilija Kirnaitė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Rita Juknevičienė – „Gintarinis ruduo“
Atl. Avija Voitovič (fortepijonas)
Mokytoja Dovilė Grušnienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Edward Grieg – „Peteliškė“ op. 43 nr. 1 iš ciklo „Lyrinės pjesės“
Atl. Gabrielė Zabulytė (fortepijonas)
Mokytoja Skaistė Kašėtaitė-Meižikienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Keiko Matsui – „Medžiai“Atl. Meda Jokubauskaitė (fortepijonas)
Mokytoja Violeta Česaitienė
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Stasys Vainiūnas – „Vapsva“ iš „Mažosios vabzdžių siuitos“
Atl. Valda Bekešiūtė (fortepijonas)
Mokytoja Violeta Lipniagovienė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Leoš Janáček – „Nupūstas lapas“ iš ciklo „Ant apaugusio tako“
Atl. Saulė Juodagalvytė (fortepijonas)
Mokytoja Jevgenija Jelesina
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Martha Mier – „Rudens žara“
Atl. Klasikinio šokio kolektyvas „ADAGIO“(šokis),
Izabela Tičkaitė (fortepijonas),
Lukrecija Kalvelytė (gitara)
Mokytojai Rima Bielovienė, Ona Vigėlytė, Algis Bagdonas
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Choreografijos skyrius

Renginio akimirkas įamžino J. Kazakevičiūtė, V. Pečiukonytė, D. Čiplienė
2023 m. spalio 28 d., šeštadienis


Rudeniškai spalvingą spalio 25 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos ugdymo centro kartu su Bendrojo fortepijono skyriumi organizuotas Praktinis seminaras "Kūrinio meninio vaizdinio perteikimas".

Renginio metu buvo pristatyti du natų leidiniai - tai Ritos Juknevičienės "Romantinės pjesės fortepijonui" bei Vilmos Pečiukonytės ir Daivos Tareilytės-Juškienės sudarytas rinkinys "Moterų kompozitorių kūryba fortepijonui".

Seminaro lektorės - Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Rita Juknevičienė ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Vilija Geležiūtė.

Praktiniam seminarui moksleivius ruošė mokytojos J. Baranauskienė, A. Bendoraitienė, V. Geležiūtė, D. Grušnienė, R. Juknevičienė, D. Jurkšaitė, J. Kazakevičiūtė, V. Pečiukonytė ir R. Savickienė. Dalyvavo moksleiviai D. Bareikytė, A. Voitovič, K. Dilnikaitė, U. Trimirkaitė, S. Užupytė, A. Bareikis, P. Kurauskas, M. Lukošiūtė, M. M. Ūsas, E. Pociūtė, V. K. Abukevičiūtė, A. Vaišvilaitė, ir U. E. Saladžiūtė.

Dėkojame savo pedagogine patirtimi su jaunaisiais atlikėjais ir pedagogais nuoširdžiai pasidalinusioms lektorėms! 
 
 
 

 

2023 m. kovo 11 d., šeštadienis

 

 


 

Džiaugiamės, galėdami pasidalinti akimirkomis iš šventiškos kovo 8 dienos, kurią Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla skyrė moterų kūrėjų pagerbimui ir įprasmino šiais metais NMKČ mokyklos išleisto leidinio „Moterų kompozitorių kūryba jauniesiems pianistams“ (sud. Vilma Pečiukonytė ir Daiva Tareilytė-Juškienė) pristatymu-koncertu. 140 psl. leidinyje - įvairių laikmečių 45 kompozitorių moterų iš 16-kos šalių kūryba nuo XII a. iki šių dienų, tarp jų 10-ties lietuvių kompozitorių kūriniai. Šia gražia proga mokykloje svečiavosi nemažai autorių, savo kūryba praturtinusių leidinį – kompozitorės Raminta Šerkšnytė, Nailia Galiamova, Kristina Vasiliauskaitė, Galina Savinienė, Tatjana Šlaustienė, Rita Juknevičienė, Brigita Jurkonytė, viršelio autorė dailininkė Rūta Ona Čigriejūtė. Džiugu, kad į renginį atvyko ir gerbiamos viešnios - Irena Degutienė, M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo “Pagalba Lietuvos vaikams” valdybos pirmininkė Rasa Kubilienė. Nuotaikingai NMKČ mokyklos ir Algirdo muzikos mokyklos mokinių sukurtas koncertas, išraiškingas renginio vedėjos Lukrecijos Stonkutės žodis padovanojo turiningų akimirkų.

Didžiulis Ačiū visiems renginio dalyviams, sukūrusiems nuostabią šventę, renginio organizatoriams - NMKČ mokyklos bendrojo fortepijono metodinei grupei ir administracijai - už stiprų idėjos palaikymą ir įgyvendinimą.

 

 

                                             RENGINIO PROGRAMA

Jadvyga Čiurlionytė – Lietuvių liaudies daina „Neturiu aš namelių“, Lietuvių

liaudies šokis „Blezdingėlė“ (aranž. Neringa Puišytė)

Atl. Gabija Cikanavičiūtė, 2 kl., ir

Goda Cikanavičiūtė, 5 kl. fortepijono meno šaka

Mokytojos Neringa Puišytė ir Gabrielė Kondrotaitė


Hildegard von Bingen – „O Ugnies Dvasia“

(aranž. Jurgita Kazakevičiūtė)

Atl. Antanas Abramavičius, 4 kl. smuiko meno šaka

Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė


Elizabeth Turner - Maršas D-dur

(aranž. Jūratė Rinkevičienė)

Atl. Ugnė Burokaitė, 8 kl. fleitos meno šaka ir

Deimantas Laurinavičius, 8 kl. fagoto meno šaka

Mokytoja Jūratė Rinkevičienė


Anna Bon - Andante iš Sonatos g-moll op. 2 nr. 2

Atl. Liepa Cvirkaitė, 6 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo meno šaka

Mokytoja Raimonda Savickienė 


Elena Laumenskienė - Preliudas nr. 1

(aranž. Jūratė Rinkevičienė)

Atl. Tija Lukošiūnaitė, 5 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo meno šaka ir

Anielius Lukošiūnas, 8 kl. klarneto meno šaka

Mokytojos Jūratė Rinkevičienė ir Jūratė Baranauskienė


Liudmila Šukailo – „Balandžių dresuotoja“

Atl. Meda Dekaminavičiūtė, 5 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo meno šaka

Mokytoja Dovilė Grušnienė


Kristina Vasiliauskaitė – „Liudviko dainelė“ (aranž. Kristina Vasiliauskaitė)

Atl. Austėja Jauniškytė ir Ema Fedorcovaitė, 10 kl. smuiko meno šaka

Mokytojos Vilma Pečiukonytė ir Dovilė Grušnienė


Rita Juknevičienė – „Melancholiškoji levanda“

Atl. mokytoja Daiva Tareilytė-Juškienė


Galina Savinienė – „Žvirblio daina“

(aranž. Daiva Tareilytė-Juškienė)

Atl. Beatričė Kazlauskaitė, 5 kl. fortepijono spec., ir

Mokytoja Daiva Tareilytė-Juškienė


Barbara Arens – „Plaukiojimas sekliuose vandenyse“

Atl. Sofija Rosinaitė, 6 kl. violončelės meno šaka

Mokytoja Vilija Geležiūtė

 

Nailia Galiamova -,,Karakumų asilėlis"

Atl. Upė Elena Saladžiūtė, 4 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo meno šaka

Mokytoja Raimonda Savickienė 


Raminta Šerkšnytė – Etiudas

Atl. mokytoja Vilma Pečiukonytė


Brigita Jurkonytė - „Voratinklis“

Atl. mokytoja Daiva Tareilytė-Juškienė


Tatjana Šlaustienė – „Pelėdos vidurnakčio skrydis“

Atl. Dovydas Čiplys, 6 kl. smuiko meno šaka

Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė


Giedra Gudauskienė – „Kalk geležį, kol dar karšta“

(aranž. Daiva Tareilytė-Juškienė)

Atl. Tautė Balvočiūtė 5 kl. ir

Mokytoja Daiva Tareilytė-Juškienė


Zita Bružaitė – „Togiakas“

(aranž. Vilma Pečiukonytė)

Atl. Dovydas Čiplys, 6 kl. smuiko meno šaka,

Jonas Ąžuolas Kimbirauskas, 5 kl. fagoto meno šaka ir mokytoja Vilma Pečiukonytė

Mokytojos Jurgita Kazakevičiūtė ir Vilma Pečiukonytė

 

Renginio vedėja

Lukrecija Stonkutė


Renginio organizatoriai -

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius

Dainius Numgaudis

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikai

Eglė Čobotienė

Mokytojos –Vilma Pečiukonytė, Faustina Dedūraitė, Jurgita Kazakevičiūtė, 

Dovilė Grušnienė

Bendrojo fortepijono metodinė grupė

 

Teksto autorė Vilma Pečiukonytė, nuotraukos Dalios Vasiliauskaitės-Jucienės

 


 

2023 m. kovo 6 d., pirmadienis

Kovo 4 dieną Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos S. Sondeckio koncertų salėje įvyko V Nacionalinis bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų konkursas PIANO-FORTE, kuriame dalyvavo 26 jaunieji atlikėjai.

Konkurso vertinimo komisija (prof. Leonidas Melnikas, Tatjana Muraško, Sigita Dūdėnienė ir Jurgita Kazakevičiūtė) pabrėžė aukštą profesinį dalyvių lygį ir puikų mokytojų darbą bei bendrojo fortepijono dalyko svarbą muzikos mokymosi procese.

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos administracijai už palaikymą ir pagalbą rengiant konkursą! Taip pat didžiulis ačiū Bendrojo fortepijono skyriaus mokytojų komandai, kuri dirbo „nematomus“ darbus, kad konkursas įvyktų sklandžiai.

Įsitikinome, kad einame teisingu keliu ir galime džiaugtis gražiais pasiekimais, įkvepiančiais naujiems kūrybiniams sumanymams ir darbams.


LAUREATAI
ESTELA VISOCKYTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vilija Geležiūtė
DOVYDAS MAŽUTIS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytojas Tomas Bakučionis
VERONIKA RAMOŠKAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vilma Pečiukonytė
UPĖ ELENA SALADŽIŪTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Raimonda Savickienė
DIPLOMANTAI
SMILTĖ KAVOLIŪNAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Jūratė Rudaitienė
JONĖ STAKNYTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė
JUOZAPAS ŠAPAUSKAS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Danielė Jurkšaitė
ERIKA JOSAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Violeta Lipniagovienė
LAUREATAI
LUKRECIJA DUBRAVAITĖ, Utenos muzikos mokykla, mokytoja Zita Lukošiūnienė
MOTIEJUS VILIUS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vaiva Kapčiuvienė
GIEDRIUS MATIJAS KRUKAUSKAS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Ugnė Antanavičiūtė-Kubickienė
AUGUSTAS BAREIKIS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vilija Geležiūtė
JONAS MIKELIŪNAS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Jūratė Rudaitienė
DIPLOMANTAI
MARTYNAS VILIUS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Violeta Balčytienė
VIKTORIJA KAIRYTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Danielė Jurkšaitė
URTĖ KRETKOVSKYTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Danielė Jurkšaitė
UGNĖ TRIMIRKAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Danielė Jurkšaitė
LAUREATAI
VILIUS ALEINIKOVAS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vilma Pečiukonytė
GIEDRA JULIJA TUTKUTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytojas Aidas Puodžiukas
TADAS GERULSKIS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Ala Bendoraitienė
KAMILĖ PAULAUSKAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Dovilė Grušnienė
JONAS VOZBUTAS, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, mokytoja Raimonda Sližienė
DIPLOMANTAI
VALDA BEKEŠIŪTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Violeta Lipniagovienė
LAIMA BUINEVIČIŪTĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Vilija Geležiūtė
MYKOLAS KUAN KEYS, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Jolanta Minkevičienė
VYTAUTĖ CVIRKAITĖ, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Raimonda Savickienė
SPEC. PRIZAI
VYTAUTĖ CVIRKAITĖ – už geriausią J. S. Bacho kūrinio atlikimą
MOTIEJUS VILIUS – už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą
UPĖ ELENA SALADŽIŪTĖ – už geriausią pasirodymą savo amžiaus grupėje
GIEDRIUS MATIJAS KRUKAUSKAS – už geriausią pasirodymą savo amžiaus grupėje
TADAS GERULSKIS – už geriausią pasirodymą savo amžiaus grupėje

Konkurso akimirkos (nuotr. aut. Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė ir Jurgita Kazakevičiūtė)
 

  Gruodžio 16 d. popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Beatričės salėje įvyko mokytojų Dovilės Grušnienės, Vilmos Pečiukonytės...