2019 m. spalio 30 d., trečiadienis

Muzikos edukacinis projektas "Gėlės"

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
Vievio meno mokykla

Muzikos edukacinis projektas “Gėlės”, I renginys

Dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bendrojo fortepijono skyriaus ir Vievio meno mokyklos fortepijono ir dailės skyrių moksleiviai


                        2019 m. lapkričio 20 d. 15 val. Beatričės salė

                                                 Programa


E. Granados - “Rožės šokis”
Atl. Uršulė Dačinskaitė, 6 kl. smuiko meno šaka

A. Rekašius - “Suminta gėlė”
Atl. Deimantė Sabaitytė, Vievio meno mokyklos neformalaus švietimo 2 kl. mokinė

T. Osten - “Gėlės”
Atl. Eva Kavaliauskaitė, 2 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

L. Niamatt - “Saulėgąža”
Atl. Sandra Šiaulytė, Vievio meno mokyklos 2 kl. fortepijono spec. mokinė

R. Juknevičienė - “Gladiolės tango”
Atl. Aleksander Hojas Mendoza, 3 kl. mušamųjų instr. meno šaka

A. Rekašius - “Palaužta pienė”
Atl. Melisa Yasaroglu, 4 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

L. Vaitkūnaitė - “Levandos vėjyje”
Atl. Liepa Glebkutė, Vievio meno mokyklos mėgėjų 4 kl. mokinė

C. Gurlitt - “Narcizas”
Atl. Morta Aleksiejūnaitė, 4 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

E. MacDowell - “Laukinei rožei”
Atl. Julija Marija Smirnovaitė, 5 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

R. Juknevičienė - “Rožės malda”
Atl. Danila Berezko, 5 kl. violončelės meno šaka

L. Vaitkūnaitė - “Rožių puokštė”
Atl. Gabija Kazlauskaitė, Vievio meno mokyklos fortepijono spec. 5 kl. mokinė

R. Juknevičienė - “Svajoklė neužmirštuolė”
Atl. Ugnė Trimirkaitė, 6 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

R. Juknevičienė - “Nustebusi snieguolė”
Atl. Avija Voitovič, 5 kl. fleitos meno šaka

B. Dvarionas - “Nendrės”
Atl. Jonas Mikeliūnas, 6 kl. trimito meno šaka

R. Juknevičienė - “Saulėgrąžos šypsena”
Atl. Rugilė Paulina Pociūtė, 6 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

J. Čiurlionytė - “Pasėjau dobilą”
Atl. Gintarė Klevinskaitė, 6 kl. klarneto meno šaka

R. Juknevičienė - “Hiacintų noktiurnas”
Atl. Domas Valačauskas, 7 kl. trombono meno šaka

R. Juknevičienė - “Vandens lelija”
Atl. Eglė Davidavičiūtė, Vievio meno mokyklos fortepijono spec. 7 kl. mokinė

E. MacDowell - “Laukinei rožei”
Atl. Urtė Kretkovskytė, 5 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka

J. Sibelius - “Gvazdikas”
Atl. Giedra Julija Tutkutė, 7 kl. arfos meno šaka

P. Čaikovskij - “Balandis. Snieguolė”, op. 30 nr. 4 iš ciklo “Metų laikai”
Atl. Liepa Lingytė, 5 kl. choro dainavimo ir dirigavimo meno šaka ir Ema Fedorcovaitė, 7 kl. smuiko meno šaka

E. MacDowell - “Gražuolė sode tarp rožių”
Atl. Rimgailė Pirmaitytė, 7 kl. smuiko meno šaka

N.Rakov – “Pirmoji žibutė”
Atl. Gabrielė Gudynaitė, 8 kl. fleitos meno šaka

R. Juknevičienė - “Įsižeidęs viržis”
Atl. Mykolas Keys Kuan, 8 kl. klarneto meno šaka

B. Godar - “Vieniša gėlė”
Atl. Eglė Valuckaitė, 8 kl. smuiko meno šaka

R. Juknevičienė - “Pakalnutės lietuje”
Atl. Kamilė Paulauskaitė, 8 kl. mušamųjų instr. meno šaka

R. Juknevičienė - “Įsimylėjęs bijūnas”
Atl. Marija Ambrazaitė, 9 kl. violončelės meno šaka

E. MacDowell - “Pumpuras”
Atl. Diana Cicėnaitė, 9 kl. fleitos meno šaka

S. Vainiūnas - “Pakalnutės žydi”
Atl. Gabija Beatričė Rimkutė, 10 kl. arfos meno šaka

R. Juknevičienė - “Repuojantis vilkdalgis”
Atl. Brigita Beinarytė, 9 kl. fleitos meno šaka


M. K. Čiurlionis - “Aš pasėjau rūtelę”
Atl. Viktorija Valančauskaitė, 10 kl. smuiko meno šaka

R. Sakamoto - “Gėlė yra ne gėlė”
Atl. Audrius Sabaitis, Vievio meno mokyklos tęstinio ugdymo II metų moksleivis

Koncerto vedėja - Uršulė Dačinskaitė

Projekto koordinatorė – mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė


Projekto organizatoriai – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos direktorius R. Kondrotas, Vievio meno mokyklos direktorius E.Vedeckas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikai E. Čobotienė, mokytojos - J. Karalienė, J. Kazakevičiūtė, G. Petrauskaitė, N. Puišytė, A. Kasputienė.


Mokytojai – J. Atamalian, A. Bendoraitienė, E. Jelesina, D. Jurkšaitė, Ž. Girdžiūtė, D. Grušnienė, V. Kapčiuvienė, A. Kasputienė, A. Kasputis J. Karalienė, J. Kazakevičiūtė, V. Mikailienė, J. Minkevičienė, V. Pečiukonytė, G. Petrauskaitė, V. Prekerytė, N. Puišytė, J. Rudaitienė, R. Savickienė, R. Šarkaitė, L. Vaitkūnaitė, N. Žukauskienė. 

Maloniai kviečiame! 

2019 m. spalio 28 d., pirmadienis

Vokiečių kalbos dienos 2019

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS
                    TAGE DER DEUTSCHEN SPRACHE

Šiemet sukanka 30 metų, kai 1989 m. griuvo Berlyno siena (Berliner Mauer).
 Siena, simbolizavusi šaltąjį karą ir dalinusi Europos žmones į dvi priešiškas stovyklas.
Mums, vokiečių kalbos mokytojoms Aušrai Kavaliauskienei (projekto koordinatorei),
 Agnei Blaževičienei ir Ritai Šablauskaitei pasirodė prasminga „Vokiečių kalbos dienų“
 tema pasirinkti būtent SIENĄ, visomis jos tiesioginėmis ir perkeltinėmis prasmėmis. 
Įdomu, kad lietuvių kalbos žodžiai siena, tvora, aptvaras, užkarda vokiečių kalboje
 turi daug daugiau konkretesnių atitikmenų: Mauer, Grenze, Zaun, Wand, Schranke, 
Sprerre, Wall ir kt.
Pamokose kalbėjome ne tik apie Berlyno, Didžiąją kinų, Vilniaus miesto gynybinę sienas,
 bet ir apie  kitokias, žmones skiriančias ir jų santykius griaunančias sienas. 
7- 11 klasių mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, nagrinėjo parinktus tekstus, 
žiūrėjo meninius ir dokumentinius filmus apie Berlyno sieną, o paskui patys rašė
 istorijas, esė, rašinėlius, kūrė pasakas, grafinius eilėraščius ir komiksus apie
 įvairias  - fizines ir psichologines - sienas. 
Visų jų kūrybiniai bandymai (žr. nuotraukas) buvo eksponuoti mokyklos pirmojo aukšto fojė.
Parengė Agnė Blaževičienė
2019 10 28

Rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena
Rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena

Anglų kalbos mokytojos Jūratė Nemeikšienė ir Jovita Luneckaitė organizavo 
bendras pamokas su kitų mokytojų moksleiviais.  Jų metu vyko viktorina apie
 Europos ir pasaulio kalbas. Ačiū mūsų naujai kolegei Monikai Šeleg,
 kuri mums padovanojo gražiai apipavidalintos viktorinos medžiagą. 
Be to, moksleiviai vieni kitus pamokė įvairių kalbų žodžių, skaičių, dainų,
 pvz. 5 b klasės moksleivė Kornelija Demšytė išmokė bendraklases skaičiuoti 
rusiškai, Gerda Užubalytė pristatė Italiją ir pamokė itališkai, o iš 8d kl. moksleivių
 E. Budreikaitės ir M. Mackevičiūtės (žr. nuotrauką) draugai sužinojo net 
apie korėjiečių kalbą.12b klasės moksleivis Tadas Petrulis keliose klasėse
 (9b, 11b ir kelioms kitoms) vedė pamokas, kurių metu pateikė skaidres apie 
ES ir jos oficialias kalbas, papasakojo įdomių faktų apie tai, kaip ir kam kilo 
idėja sukurti Europos Sąjungą, supažindino moksleivius su iškiliausiomis ES asmenybėmis.
 Pamokų pabaigoje moksleiviams buvo pasiūlyta pasitikrinti žinias apie ES ir jos kalbas
 įdomioje viktorinoje. Moksleiviai mielai ir aktyviai dalyvavo interaktyviose pamokose. 
Visi kartu pasidžiaugėme, kad praplėtėme akiratį. Tadas Petrulis džiaugėsi puikia galimybe
 kalbėti auditorijai ir yra įsitikinęs, kad ši patirtis jam pravers ateityje.
 Klasių durys buvo papuoštos mokinių pieštais plakatais įvairiomis kalbomis. 
Prancūzų kalbos mokytojos Silvija Pakerytė-Dumpienė, Jurgita Kimbirauskienė ir Monika Šeleg 
 surengė bendras pamokas su 8, 7 ir 9 klasių baleto skyriaus mokiniais, kurių metu mokiniai
 komandomis atsakinėjo į klausimus apie Europos kalbas. 
Pagrindinis prizas  - Europos kalbų ženkliukas ir vienas papildomas balas 
už kontrolinį darbą - atiteko stipriausioms komandoms. 
Parengė Agnė Blaževičienė
  

 2019 m. spalio 18 d., penktadienis

Kncertas, skirtas mokytojos Valės Kulikauskienės atminimuiPO ČIURLIONIO ŽVAIDŽDE
LAIKO TĖKMĖ
Bendrojo fortepijono metodinės grupės 3 koncertų ciklas,
skirtas mokyklos 75-mečiui
I KONCERTAS
PRAEITIS,
skirtas mokytojos Valės Kulikauskienės atminimui
2019 m. lapkričio 13 diena
Beatričės salė 15 valanda

Dedikacijos mokytojai Valei
M.K.Čiurlionis – Preliudas d-moll, op. 12 nr. 1
                      Atl. Petras Mickūnas, 9 klasė
N.Sinkevičiūtė – „Gama“ (4 rankom)
                      Atl. Elzė Lingytė, 1 klasė, ir Liepa Lingytė, 5 klasė
M.Frai – Kanonas F-dur
A,Budriūnas – „Oi tai dyvai“
                      Atl. Elena Riškevičiūtė, 2 klasė
E.Laumenskienė – Skerceto
                      Atl. Irena Murauskas, 2 klasė
J.Čiurlionytė – „Sėdžiu po landeliu“
                      Atl. Adelė Vaišvilaitė, 2 klasė
C.Czerny – „Mažoji balerina“
                      Atl. Tija Lukošiūnaitė, 2 klasė
G.Savinienė – „Kengūros šokis“
                      Atl. Ema Fedorcovaitė, 3 klasė
J.Schurovsky – „Mažųjų varlyčių šokis“
                      Atl. Viltė Konstancija Abukevičiūtė, 3 klasė
V.Majorovas – „Lietutis“
                      Atl. Kristina Vadapalaitė, 3 klasė
C.Czerny – Du etiudai
                      Atl. Sofija Rosinaitė, 3 klasė
V.Majorovas – „Arkliukas“
B.Konowitz – „Siluetas“
                      Atl. Naglis Kuzma, 3 klasė
A.Loschhorn – Etiudas d-moll
                      Atl. Motiejus Montė Ūsas, 3 klasė
G.F.Handel – Sarabanda d-moll
                      Atl. Viktorija Kairytė, 3 klasė
J.S.Bach – Menuetas d-moll
                      Atl. Elena Mirinavičiūtė, 4 klasė
D.Kabalevskij – „Klounai“
                      Atl. Vilius Kadelskas, 4 klasė
R.Schumann – „Raitelis“
                      Atl. Motiejus Vilius, 5 klasė
E.Melartin – Menuetas
                      Atl. Avija Voitovič, 5 klasė
L.Weiner – „Lapės šokis“ (4 rankom)
                      Atl. Giedra Julija Tutkutė, 7 klasė, ir mokytoja Janina Karalienė
A.Loschhorn – Etiudas, op. 136 nr. 20
                      Atl. Vasarė Vaičiulytė
J.Wanhal – Sonatina A-dur, I d.
                      Atl. Laima Buinevičiūtė, 8 klasė
N.Medtner – „Idilija“
                      Atl. Pijus Česaitis, 9 klasė
F.Mendelssohn – Bartholdy – „Daina be žodžių“, op. 30 nr. 19
                      Atl. Deividas Kukta, 11 klasė
E.Grieg – Sonata e-moll, op. 7, I d.
                      Atl. Liepa Ribokaitė, 11 klasė
G.Kupreviičius – „Preliudas M.K.Čiurlionio atminimui“
                      Atl. Viktorija Valančauskaitė, 10 klasė
Mokinius koncertui paruošė mokytojai:
Janina Karalienė, Virginija Mikailienė, Jevgenija Jelesina, Dovilė Grušnienė, Ala Bendoraitienė, Eglė Kižytė-Ramonienė, Raimonda Savickienė, Vaiva Kapčiuvienė, Jūratė Rinkevičienė, Vida Prekerytė, Vilija Geležiūtė, Inga Vyšniauskaitė, Jelizaveta Atamalian, Danielė Jurkšaitė, Vilma Pečiukonytė.

Įžangos žodis – Bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė Janina Karalienė
Koncerto vedėjas – Petras Mickūnas
Renginio koordinatorė – Jevgenija Jelesina 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI!

    Gegužės 11 -osios popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos S. Sondeckio salės erdvę gražiai užpildė dviejų instrumentų - fort...