2015 m. rugsėjo 29 d., antradienis

2015 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

2015-2016 m.m. renginių planas

MUZIKOS SKYRIAUS ORGANIZUOJAMI RENGINIAI

I PUSMETIS

2015.09.22 M.K.Čiurlionio metinių  minėjimui skirtas koncertas, renginys
2015.09.30 14:30val. Koncertas, muzikuoja Lvovo muzikos mokyklos mokiniai
2015.10.02 Koncertas skirtas Mokytojo dienai
2015.10.20 M. K. Čiurlionio festivalis „Lietuviška gaida“
2015.10.22 „Vėlinių vakaras“ (Šokio teatras)
2015.10.23 18val. Festivalio premjera „Karalių pasaka“, šokio improvizacijos, skambant M.K. Čiurlionio muzikai (Šokio teatras. Muzikos ir baleto skyriaus projektas)
2015.11.04 14val. Koncertas, jaunimo brass ansamblis iš Tallino
2015.11.11. 10-16 v. Teoretikų seminaras(lektorė Marina Porochovničenko, Minskas)
2015.11.12. Filmo peržiūra, alm. „Volungė“ pristatymas (Šokio tetare.)
2015.11.13 „Koncertuoja mūsų mokytojai“, ciklas. „Po čiurlionio žvaigžde“
2015.11.21 Kongresų rūmai, koncertas skirtas mokyklos 70-mečio jubiliejui
2015.11.26 „Minime Europos kompozitorių ir mokyklos jubiliejus“
2015.11.29 Kamerinio orkestro. koncertas Šv.Kazimiero bažnyčioje
2015.12.03 Kamerinių ansamblių koncertas
2015.12.16 Mokytojo G. Cinausko mokinių kalėdinis koncertas (12kl.)
2015.12.18 „Viva la Musica“
2015.12.31 Naujametinis simfoninio orkestero koncertas


II PUSMETIS

2016.01.8-10 Naujametinė opera (12kl.) (Šokio teatras)
2016.01.21 Koncertas „Koncertuoja muzikantų šeimos“ iš ciklo „Po Čiurlionio žvaigžde“ (
2016.01.21-22 Teorijos skyriaus. konkursas „Harmonijos gudručiai“
2016.01.30-31 VIII J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkursas
2016.02.11 „Meilės dainos“
2016.02.12 Europos menų festivalis „Italija“ (Šokio teatras).
2016.02.27-28 IV respublikinis J.Urbos stygininkų konkursas.
2016.02.29 Kamerinių ansamblių koncertas LMTA
2016.03.14 16val. Flamandų muzikos dienos kuruoja  Belgijos vyriausybės atstovybė Baltijos šalims
2016.03.18-20 Tarptautinis kamerinės muzikos konkursas „Pavasario sonata“
2016.04.06, 18 val. Simfoninio orkestro koncertas Jonavos kultūros centre
2016.04.13 Simfoninio orkestro koncertas Šiauliuose
2016.04.09 „Mokinių kūrybos diena“ (muzika+baleto skyriaus.mokinių improvizacijos
2016.04.20 Koncertas nacionalinėje filharmonijos didžiojoje.salėje

P.S. renginiai ir jų datos gali būti tikslinami.

2015 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis

Mokykla dalyvauja ERASMUS+ programoje


 InformacinispranešimasC:\Users\Ieva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EU flag-Erasmus+_vect_POS.JPG2015 m. birželio 22 d.pasirašyta Erasmus + programos 1 pagrindinio veiksmo dotacijos sutartis Nr. 2015-1-LT01-KA101-013320 tarp Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Švietimo mainų ir paramos fondo dėl projekto „Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) finansavimo iš Europos komisijos programos Erasmus + lėšų. Projektui skiriama 20 530,00Eur lėšų.

Programa Erasmus+ pakeitė veikusią Mokymosi visa gyvenimą programą, kuri remia vieną kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai bei bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis visame pasaulyje.

„Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) - dviejų metų trukmės projektas, kurio pagrindiniai tikslai:
  • tobulinti/įgyti užsienio kalbos komunikacines ir dalykinės kalbos kompetencijas;
  • kelti mokytojų kvalifikaciją, ugdant dvikalbiam mokymui reikalingus metodinius įgūdžius.
Projekto metu atrinkti mokytojai dalyvaus kalbinės kompetencijos tobulinimo  kursuose Lietuvoje, kuriuose kartu su prancūzų kalbos mokytojomis ir stažuotojais iš Prancūzijos tobulins dalyko komunikacines ir lingvistines kompetencijas. Antro projekto etapo metu, stažuotėse užsienyje, dalyviai išmoks taikyti pagrindinius integruoto mokymo didaktikos principus ir parengs integruotų pamokų modelius. Įgyta mokytojų patirtis ir kompetencijos padės sukurti integruoto dvikalbio mokymo (EMILE) - prancūzų kalbos ir  istorijos, biologijos bei baleto  modelį mokykloje.
Apie projekto eigą daugiau galėsite sužinoti:

Projekto koordinatorės
Ieva Janušauskaitė
Jurgita Kimbirauskienė
Kristina Laletina


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“

    Gegužės 11 -osios popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos S. Sondeckio salės erdvę gražiai užpildė dviejų instrumentų - fort...