2015 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis

Mokykla dalyvauja ERASMUS+ programoje


 InformacinispranešimasC:\Users\Ieva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EU flag-Erasmus+_vect_POS.JPG2015 m. birželio 22 d.pasirašyta Erasmus + programos 1 pagrindinio veiksmo dotacijos sutartis Nr. 2015-1-LT01-KA101-013320 tarp Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Švietimo mainų ir paramos fondo dėl projekto „Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) finansavimo iš Europos komisijos programos Erasmus + lėšų. Projektui skiriama 20 530,00Eur lėšų.

Programa Erasmus+ pakeitė veikusią Mokymosi visa gyvenimą programą, kuri remia vieną kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai bei bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis visame pasaulyje.

„Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) - dviejų metų trukmės projektas, kurio pagrindiniai tikslai:
  • tobulinti/įgyti užsienio kalbos komunikacines ir dalykinės kalbos kompetencijas;
  • kelti mokytojų kvalifikaciją, ugdant dvikalbiam mokymui reikalingus metodinius įgūdžius.
Projekto metu atrinkti mokytojai dalyvaus kalbinės kompetencijos tobulinimo  kursuose Lietuvoje, kuriuose kartu su prancūzų kalbos mokytojomis ir stažuotojais iš Prancūzijos tobulins dalyko komunikacines ir lingvistines kompetencijas. Antro projekto etapo metu, stažuotėse užsienyje, dalyviai išmoks taikyti pagrindinius integruoto mokymo didaktikos principus ir parengs integruotų pamokų modelius. Įgyta mokytojų patirtis ir kompetencijos padės sukurti integruoto dvikalbio mokymo (EMILE) - prancūzų kalbos ir  istorijos, biologijos bei baleto  modelį mokykloje.
Apie projekto eigą daugiau galėsite sužinoti:

Projekto koordinatorės
Ieva Janušauskaitė
Jurgita Kimbirauskienė
Kristina Laletina


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“

1 komentaras:

  1. Tokie Europos projektai kaip Erasmus + yra sveikintinas dalykas. Tai praplečia akiratį ir verčia tobulėti.

    AtsakytiPanaikinti

Rudeniškai spalvingą spalio 25 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos ugdymo centro ...