2021 m. balandžio 16 d., penktadienis

Bendrojo fortepijono metodinės grupės konferencija "Bendrasis fortepijonas: poreikis ar būtinybė"

KONFERENCIJOS PROGRAMA 9:45 – 10:00 Dalyvių registracija (prisijungimas) 10:00 – 10:15 Įžanginis žodis Dainius Numgaudis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Eglė Čobotienė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui 10:15 – 10:45 „Bendrasis fortepijonas mokykloje: tradicijos ir šiandienos aktualijos“ Janina Karalienė mokytoja metodininkė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 10:45 – 11:15 „Stambios formos svarba pradiniame ugdyme: rinkinys „Stambios formos kūriniai fortepijonui“ Neringa Puišytė mokytoja metodininkė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 11:15 – 11:30 „Repertuaro fortepijonui įvairovė pradiniame ugdymo etape“ Vilma Pečiukonytė vyresnioji mokytoja, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla 12:00 – 13:00 Pertrauka 13:00 – 13:30 „Nuolatinis atsinaujinimas ir tradicijų išsaugojimas – žvilgsnis į XXI amžių“ Ala Bendoraitienė mokytoja ekspertė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 13:30 – 14:00 „Bendrojo fortepijono pamoka: mokymasis kaip žaidimas“ Loreta Zinkevičienė mokytoja metodininkė, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 14:00 – 14:30 „Ansamblinio muzikavimo reikšmė jaunojo atlikėjo ugdyme“ Dovilė Grušnienė vyresnioji mokytoja, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 14.30 – 15:00 Diskusija Konferencijos moderatorė ir organizatorė: Eglė Kižytė-Ramonienė vyresnioji mokytoja, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla Konferencijos organizatoriai: Meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras, Bendrojo fortepijono metodinė grupė Registracijos į konferenciją nuoroda: https://forms.gle/J41KvGfc5JrxxT3C8

2021 m. balandžio 14 d., trečiadienis

Nuotolinis bendrojo fortepijono metodinės grupės mokinių koncertas "Mes mylime muziką"

 Gyvename pandemijos sąlygomis, kai nebeliko įprastų koncertų jaudulio ir salėje aidinčių plojimų. Tačiau vaikų noras muzikuoti ir dalintis šiuo džiaugsmu su kitais nedingo. 

Bendrojo fortepijono metodinės grupės mokiniai ir jų mokytojai surengė nuotolinį koncertą "Mes mylime muziką" Pirmoji dalis nuskambėjo balandžio 13 dieną. Koncerte skambino penkiolika Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių, kurie beveik visi tapo I Respublikinio papildomo instrumento (fortepijono)  konkurso Attacca laureatais.

Koncerte pirmoji skambino pirmokė Emanuelė Jakštaitė, atlikdama C. Czerny du etiudus C-dur, op. 139 nr. 1 ir nr. 2, nuoširdžiai ir šiltai demonstruodama savo pirmuosius žingsnius fortepijono pažinimo kelyje. Ji tapo konkurso I vietos laureate.

Martynas Vilius konkurse laimėjo ne tik I vietą, bet ir specialų diplomą už geriausią baroko kompozitoriaus atlikimą savo amžiaus grupėje. Jo paskambintas J. S. Bacho "Mažasis preliudas" d-moll perteikė rimtą ir mąslią kūrinio nuotaiką.

Skaidriai ir nuoširdžiai nuskambėjo Marielos Solovjovos atlikta A.Poldmae pjesė "Lietui lyjant, saulei šviečiant". Mokinė taip pat apdovanota konkurso I vietos diplomu.

Gabrielius Skeivelas, virtuoziškai ir ryškiai atliko N. Kapustino Preliudą (iš "8 koncertinių etiudų" ciklo, op. 40). Gabrielius pelnė ne tik specialų apdovanojimą už geriausią etiudo atlikimą, bet ir Grand Prix.

Svajingai koncerte nuskambėjo W. Gillocko "Sentimentali arabeska", atlikta Viktorijos Kairytės, I vietos konkurso laureatės.

Mėta Petra Vasiulytė , koncerte atlikusi C. Czerny Etiudą, op. 139 nr. 71. Konkurse Etiudų pogrupyje ji taip pat pelnė I vietos laureatės vardą.

Būsimoji arfininkė Giedra Julija Tutkutė, I vietos ir specialaus apdovanojimo už geriausią polifonijos atlikimą laimėtoja, brandžiai ir stilingai koncerte skambino Preliudą ir Žigą iš I J. S. Bacho Partitos B-dur.

Motiejus Vilius, taip pat I vietos laimėtojas, atliko A. Loschhorno Etiudą, op. 66 nr. 24.

Įspūdingai, raiškiai ir įtaigiai koncerte suskambėjo Eglės Valuckaitės atliktas C. Debussy "Romantiškas valsas"

Agilė Žilytė, I vietos konkurso laureatė, nuotaikingai paskambino C. Gurlitt "Himną", op. 130 nr. 34.

Populiarųjį F. Chopino Preliudą Des-dur, op. 28 nr. 15 atliko I vietos laimėtoja Marija Šumskaitė, raiškiai perteikdama kūrinio kraštinių dalių svajingumą ir vidurinės dalies tragizmą.

Koncerte dar kartą skambėjo C. Gurlitt kūrinys - "Melodinis etiudas", op. 106 nr. 5, atliktas Pauliuas Plukio. Mokinys konkurse tapo specialaus apdovanojimo už geriausią etiudo atlikimą bei Grand Prix laimėtoju.

Abiturientė Greta Nomicaitė  (I vietos konkurse laimėtoja) koncerte atliko C. Debussy Preliudą iš "Bergamų siuitos", kūrybiškai ir įtikinamai perteikdama sudėtingo kūrinio spalvas.

Kamilė Paulauskaitė jautriai ir išbaigtai atliko populiarųjį F. Schuberto "Impromtu", op. 90 nr. 4.  Mokinė konkurse pelnė ne tik I vietą, bet ir specialų apdovanojimą už geriausią romantinio kūrinio atlikimą.

Koncertą užbaigė Mykolas Kuan Keys, I vietos ir specialaus įvertinimo už geriausią lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą laimėtojas, artistiškai ir ryškiai paskambindamas G. Kuprevičiaus "Preliudą M. K. Čiurlionio atminimui'.

Konkursui ir koncertui mokinius parengė mokytojai D. Jurkšaitė, E. Jurkevičiūtė-Navickienė, D. Grušnienė, A. Bendoraitienė, E. Kižytė-Ramonienė, V. Kapčiuvienė, J. Minkevičienė, J. Karalienė, V. Balčytienė, N. Puišytė, 

Koncerto organizatorės - D.Grušnienė ir E. Kižytė-Ramonienė.

Garso režisierius - Vytenis Gadliauskas.

Kviečiame visus pasiklausyti šio koncerto:

https://youtu.be/NP_MnIYM-t0
    Gegužės 11 -osios popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos S. Sondeckio salės erdvę gražiai užpildė dviejų instrumentų - fort...