2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

Muzikos edukacijos projektas "ABC" I renginys


Lapkričio 29 dieną mokyklos Beatričės salėje įvyko I muzikos edukacijos projekto "ABC" renginys. Renginio vedėja mokytoja Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė kalbėjo:
"Nuo seno muzikos mene vyravo tradicija tonacijas sieti su įvairiomis emocijomis bei joms priskirti skirtingus charakterio bruožus. Tokia tad buvo kultūrinė praktika iki pat 20 amžiaus pradžios, kurios dalimi buvo ne tik kompozitoriai ir atlikėjai, bet taip pat ir klausytojai. Įsivaizduokime jog Mocartas, Šubertas ar Bethovenas, kurdami kūrinį As-dure, puikiai žinojo, kad ši tonacija simbolizuoja… mirtį ir amžinybę. Tą žinojo ir jų muzikos atlikėjai bei klausytojai.
Jeigu mes ignoruosime šią šimtmečiais puoselėtą tradiciją, prarasime dalį šių genialių kompozitorių muzikos prasmės. Žinoma, galima teigti jog šios tonacijų charakteristikos yra subjektyvios, tačiau, nepaisant subjektyvumo, iki pat 20 amžiaus pradžios kiekviena tonacija skambėjo unikaliai ir savitai, todėl  kad muzikos instrumentai nebuvo derinami lygiąja temperacija. Po 1917 metų, įsigalėjus lygiąjai temperacijai, skambesio prasme visos tonacijos pradėjo skambėti vienodai. Todėl mums yra sunku, bet kartu ir svarbu suvokti skirtingus tonacijų charakterius"
Šio koncerto metu leidomės į kelionę po nuostabų A B ir C tonacijų pasaulį. Pradžioje išgirdome Piotro Čaikovskio Valsą iš baleto "Miegančioji Gražuolė". Kūrinio tonacija A-dur simbolizuoja tyrą meilę ir viltį. Valsą atliko duetas Patricia Dahl ir Giedra Julija Tutkutė
Po to išgirdome Frederiko Šopeno Mazurką, op.17 nr.4 a-moll. Garsus 18 amžiaus teoretikas ir fleitininkas Joachimas Kvancas a-moll tonaciją vadino gedulingai melancholiška. Mazurką mums paskambino Guoda Slipkutė
Koncertą pratęsė Irwino Berlino Maršas C-dur. Pasak garsaus prancūzų teoretiko ir kompozitoriaus Žano Filipo Ramo C-dur tonacija ypatingai tinkama džiūgavimui išreikšti. Maršą mums atliko Ieva Dilytė.
C-dur tonacijai taip pat būdingas ir paprastumas, vaikiškumas. Šios savybės mums atsiskleidė klausant Samuelio Maikaparo Valso C-dur, op.33, kurį mums paskambino Morta Aleksiejūnaitė.
Po to klausėmes Roberto Šumano pjesės "Drąsusis raitelis:. op.68. Šio kūrinio tonacija a-moll, kurią garsus Bacho amžininkas Johanas Mathesonas apibūdino kaip tonaciją tinkamą išreikšti garbingumui. Kūrinį atliko Julija Marija Smirnovaitė
Vėl išgirdome a-moll tonaciją. Šį kartą tai buvo Sergejaus Prokofjevo "Pasakėlė", kurioje ir vėl atsiskleidė šios tonacijos paprastumas ir nekaltumas. "Pasakėlę" paskambino Rugilė Paulina Pociūtė.
C-dur tonacijos nekaltumas ir tyrumas vėl atsiskleidė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinyje „Išėjo mergaitė“. Klausydamiesi Ievos Smažinaitės skambinimo, pabandėme suskaičiuoti, kiek kartų pasirodo C-dur tonikos akordas.
 Kitame kūrinyje pasistengėme įsijausti į, pasak Marko Antuano Šarpantje, c-moll tonacijos liūdną charakterį. Skambėjo Styveno Helerio Etiudas op.46 nr.18 c-moll, kurį atliko Laima Buinevičiūtė.
Ir vėl girdėjome a-moll tonacijos graudų ir melancholišką charakterį. Skambėjo Samuelio Maikaparo "Maža pasaka" a-moll, op. 8. Beje, pasakos vidurinė dalis parašyta E-dur tonacijoje, kurią XVIII. pabaigoje Žanas Benžaminas de la Borde pavadino jaudinančia ir aistringa. Į sceną skambinti ėjo Beatričė Novikevičiūtė.
Ne visada tradiciniai tonacijų charakteriai atsiskleidė Romantizmo epochos kompozitorių kūryboje. Melancholija ir graudulys dingsta a-moll tonacijoje parašytame Roberto Šumano "Kalėdų Senyje", op. 68 iš "Vaikų albumo". Šumanas  suteikė jai triukšmingą ir nerangų charakterį. "Kalėdų Senį" mums paskambino Gintarė Klevinskaitė.
Prancūzijos karaliaus rūmuose šokamas menuetas buvo trijų dalių šokis, skirtas šokti poromis. Karališką charakterį atspindėjo Christiano Friedricho Šalės Menuetas c-moll. C-moll tonaciją Žanas Benžaminas de la Borde pavadino rimta, didinga ir netgi tinkama karui. Pasiklausėme Andrėjos Ungulaitytės Menueto interpretacijos.
O toliau lyginome, kaip C-dur ir c-moll tonacijas traktavo garsusis Johanas Sebastianas Bachas. Pirma išgirdome greito tempo šokį Žiga C-dur, kurią atliko Tautvydas Kairys, o vėliau nuskambėjo dramatiškoji Bacho Fantazija c-moll, BWV 906, kurią pagrojo Saulė Rašimaitė.
Programą pratęsė du kūriniai sukurti a-moll tonacija (beje,  a-moll tonacija buvo neabejotina šio koncerto lyderė). Pasiklausėme Hermanno Berenso Etiudo, kurį atliko Emilija Lapėnaitė bei Roberto Šumano pjesės „Teatro atgarsiai“ op.68, kurią mums paskambino Kamilė Juškaitė
Toliau išgirsirdome A-dur tonaciją, kuriai Paryžiaus muzikologas La Borde priskyrė net tris skirtingas savybes spindesį, ramybę ir taiką. Skambėjo Aleco Rowley pjesė "Prisiminimai". Atlikėja Aušrinė Stankevičiūtė
oliau programoje skambėjo Tarantela. Šio itin greito itališko šokio pavadinimas kilo iš voro tarantulo. Žmonės seniau tikėjo, kad, įkandus šiam nuodingam vorui, geriausias priešnuodis yra greitas šokis. Nuo voro tarantulo įkandimo mus išgelbėjo Niujorkiečio kompozitoriau Edwardo MacDowello Tarantela, op. 39 nr.2 c-moll. Į sceną kvietėme Ūlą Trušytę
 Koncertą pratęsė garsaus norvegų kompozitoriaus Edwardo Grygo Sonatos e-moll, op.7 II dalis Andate molto, sukurta C-dur tonacijoje. Nagrinėjant šį kūrinį, iškyla mintis, kodėl kompozitorius vidurinei daliai parinko būtent C-dur tonaciją. Tačiau atsakymą į šį klausimą padiktavo Christiano Schuberto mintis apie e-moll tonaciją. Štai kaip ji apibūdinta: e-mollis išreiškia neišvengiamą viltį išsisprendžiančią tyroje C-duro laimėje.  Į sceną pakvietėme Bernardą Sokolovą.
Toliau išgirdome garsųjį Sergejaus Rachmaninovo Preliudą, op.3 nr.2 cis-moll. Cis-moll tonacijai priskirtinos kelios savybės: tai ir atgailaujanti raud,a ir intymus pokalbis su Dievu, draugo suteikta pagalba, ir dejonės dėl nuvylusios draugystės ir meilės. Preliudą cis-moll mums pagrojo Marija Šumskaitė.
Toliau programoje vėl skambėjo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Išgirdome Preliudą h-moll, op.11 nr.3. Jam šį vakarą teko ypatinga garbė, nes jis vienintelis pristatė B raidės tonacijas. Gali kilti klausimas kodėl h-moll tonaciją priskiriame raidei B, o gi todėl kad anglakalbėse šalyse ši tonacija būtų žymima raide B. H-moll laikoma kantrybės tonacija, kuri įkūnija ramų savo lemties laukimą bei atsidavimą dieviškąjai valiai. Šį preliudą mums paskambino Adelė Mariniuk.
O toliau klausėmės dar vieno lietuvių kompozitoriaus Vytauto Jančio "Vizijos". Vėl buvo sugrįžta į šio vakaro karalienė a-moll tonaciją. Į sceną atėjo skambinti Atėnė Gureckaitė.
 Toliau koncertą pratęsė Erico Satie Gnossiennas C-dur. Prancūzų kompozitorius ne tik C-dur, bet ir kitas tonacijas traktavo savitai, nes jo kūrybą labiau įtakojo ne europietiškas, o rytietiškas menas, ypatingai hebrajų muzika. Gnossieną atliko Nėja Vaitekūnaitė.
Kelionę po ABC tonacijų pasaulį užbaigė  fortepijono genijaus Frederico Šopeno kūrinys. Išgirdome atgailaujantį ir intymų Noktiurną cis-moll.,  kurį atliko Gaudenis Sireika.  

 Renginį apžvelgė mokytoja Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė 

2017 m. lapkričio 27 d., pirmadienis

Bendrojo fortepijono mokinių ansamblių koncertas "Kalėdų žvaigždė"                     Bendrojo fortepijono skyriaus mokinių ansamblių koncertas
                                                      “Kalėdų žvaigždė”
                               Gruodžio 6 d. 15 val. Beatričės salė

O. Respighi – „Kalėdos, Kalėdos!“
Atl. Ona Starikova, 8 kl. obojaus spec.,
Dominykas Paškevič, 8 kl. choro dirig. spec.
Mokytojos Vilma Pečiukonytė, Dovilė Grušnienė

J. Garščia – „Kūdikėlis Jėzus“
Atl. Ainė Rimavičiūtė, 2 kl. choro spec.,
Urtė Intaitė, 2 kl. choro spec.
Mokytojos Jurgita Kazakevičiūtė, Jūratė Rudaitienė

F. Spindler – Šokis F-dur
Atl. Eva Voitovič, 1 kl. smuiko spec.,
Avija Voitovič, 3 kl. fleitos spec.
Mokytoja Jelizaveta Atamalian

J. Garščia – Maršas
Atl. Melisa Yasaroglu, 2 kl. choro spec.,
Laurynas Beinaris, 2 kl. puč. spec.
Mokytoja Virginija Mikailienė

„Trys paršiukai“
Atl. Onutė Skramtai, 1 kl. puč. spec.,
Tautvydas Kairys, 6 kl. choro spec.
Mokytoja Jonė Punytė – Svigarienė

J. Litovko – „Pono pomidoro maršas“
Atl. Zigmas Kranauskas, 3 kl. styg. spec.,
Anielius Lukošiūnas, 3 kl. klarneto spec.
Mokytoja Simona Zajančauskaitė – Giedraitė
A.Diubiuk – Polka „Blynai“
Atl. Avija Voitovič, 3 kl. fleitos spec.,
Izabelė Prašmantaitė, 4 kl. fleitos spec.
Mokytoja Jelizaveta Atamalian

R. Rodgers – Do, re, mi  (iš „Muzikos garsų“)
Atl. Barbora Petrauskaitė, 3 kl. choro spec.,
Iveta Mikalajūnaitė, 12 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Violeta Balčytienė

J. Garščia – „Plėšikai“
Atl. Jonas Skramtai, 4 kl. puč. spec.,
Jonas Mikeliūnas, 4 kl. puč. spec.
Mokytoja Jūratė Rudaitienė

P. Tchaikovsky – „Saldi svaja“ (4 rankoms)
Atl. Domicelė Juškaitė, 4 kl. obojaus spec.,
Kamilė Juškaitė, 6 kl. smuiko spec.
Mokytoja Eugenija Jelesina

S. Jopplin – „Estrados artistas“
Atl. Dominyka Plukaitė, 6 kl. arfos spec.,
Eglė Valuckaitė, 6 kl. smuiko spec.
Mokytojos Danielė Jurkšaitė, Ala Bendoraitienė

G. Bizet – „Čigonų šokis“ (iš operos „Karmen“)
Atl. Austėja Jauniškytė, 5 kl., smuiko spec.,
Saulė Jauniškytė, 7 kl. baleto spec.
Mokytojos Janina Karalienė, Agnė Jurkūnienė

L. d‘Ourville – „Ežeras“
Atl. Ugnius Zygfridas Betingis, 7 kl. smuiko spec.,
Mykolas Kuan Keys, 6 kl. puč. spec.
Mokytoja Jolanta Minkevičienė
C. Orff – Šokis (iš „Carmina burana“)
Atl. Kamilė Paulauskaitė, 6 kl. muš. spec.,
Gabrielius Skeivelas, 7 kl. muš. spec.
Mokytojos Dovilė Grušnienė, Vilma Pečiukonytė

A.Arenskij - Valsas op.33
Atl. Paulius Cinauskas, 7 kl. choro dirig. spec.,
Pijus Česaitis, 7 kl. smuiko spec.
Mokytoja Jelizaveta Atamalian

W. A. Mozart – Rondo
Atl. Laima Buinevičiūtė, 6 kl. fleitos spec.,
Augustinas Rimkevičius, 7 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Vilija Geležiūtė

Ch. Norton – „Bolero“
Atl. Ula Jankauskaitė, 8 kl. smuiko spec.,
Ieva Marija Plėšnytė, 8 kl. smuiko spec.
Mokytoja Eglė Kižytė – Ramonienė

A.Dvorak – Slavų šokis F-dur, op.46 Nr.4
Atl. Salomėja Pakerytė, 7 kl. choro dirig. spec.,
Tėja Žvirblytė, 8 kl. fort. spec.
Mokytoja Gabrielė Kondrotaitė

C. Saint-Saens – „Gulbė“
Atl. Ieva Svigarytė, 9 kl. violonč. spec.,
Akompanuoja Jokūbas Savickas, 9 kl. violonč. spec.
Mokytoja Jūratė Rinkevičienė

A.Arenskij – Valsas F-dur
Atl. Adelė Silickaitė, 8 kl. smuiko spec.,
Gabija Beatričė Rimkutė, 8 kl. arfos spec.
Mokytojos Danielė Jurkšaitė, Raimonda Savickienė
T. Makačinas – „Aidai“
Atl. Miglė Račelytė, 9 kl. muš. spec.,
Ūla Petraitytė, 9 kl. fleitos spec.
Mokytoja Jurgita Kazakevičiūtė

V. Jakubėnas – „Miško vienuma“ ir „Baltųjų laumių šokis“ (iš baleto „Vaivos juosta“)
Atl. Saulė Buikaitė, 9 kl. smuiko spec.,
Deividas Kukta, 9 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Ala Bendoraitienė

A.Chačaturian – „Pomidoras“ (iš baleto „Čipolinas“)
Atl. Emilė Peršukevič, 10 kl. styg. spec.,
Morta Jurkėnaitė, 10 kl. puč. spec.
Mokytoja Jonė Punytė – Svigarienė

J. S. Bach – Arioso G-dur
Atl. Tadas Petrulis, 10 kl. violonč. spec.,
Katrina Ligeika, 11 kl. violonč. spec.
Mokytoja Gabrielė Kondrotaitė

N. Rakov – „Daininga melodija“
Atl. Greta Maknickaitė, 10 kl. smuiko spec.,
Paola Gerasimaitė, 10 kl. smuiko spec.
Mokytoja Violeta Lipniagovienė

J. S. Bach – Adagio (2 fortepijonams)
Atl. Atėnė Gureckaitė, 11 kl. choro dirig. spec.,
Bernardas Sokolovas, 11 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Virginija Mikailienė

M.Ravel – „Džiaugsmo sodai“ (iš ciklo „Mano mama – žąsis“)
Atl. Martyna Mišeikytė, 10 kl., trombono spec.,
Vaigailė Dainavičiūtė, 9 kl., smuiko spec.
Mokytoja Janina Karalienė

A. Piazolla – Oblivion
Atl. Kristijonas Pūtys, 11 kl. smuiko spec.,
Akompanuoja Laurynas Jakutis, 10 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Janina Karalienė, Inga Gylytė

M. Cornic – „Ringing The Changes“
Atl. Austėja Pėželytė, 11 kl. choro dirig. spec.,
Rosvita Miškinytė, 12 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Natalija Žukauskienė

J. Brahms – Vengrų šokis g-moll
Atl. Marija Baniulytė, 7 kl. choro dirig. spec.,
Kristijonas Pūtys, 11 kl. smuiko spec.
Mokytoja Veronika Vitaitė

S. Prokofjev – Maršas (iš baleto „Meilė trims apelsinams“)
Atl. Natali Kazlauskaitė, 12 kl. choro dirig. spec.,
Iveta Mikalajūnaitė, 12 kl. choro dirig. spec.
Mokytoja Violeta Balčytienė

J. Gruodis – „Rytiečių šokis“ (2 fortepijonams)
Atl. Beatričė Tylaitė, 11 kl., choro dirig. spec.,
Atėnė Gureckaitė, 11 kl., choro dirig. spec.
Mokytojos Janina Karalienė, Virginija Mikailienė

W. Gillock – „Šampaninė tokata“
Atl. Justina Dvarionaitė, 7 kl., smuiko spec.
Ieva Marija Daugirdaitė, 7 kl., choro dirig. spec.
Auksė Dovydėnaitė, 7 kl., choro dirig. spec.
Saulė Dovydėnaitė, 7 kl. choro dirig. spec.
Mokytojos Janina Karalienė, Virginija Mikailienė
Kviečiame pasiklausyti!

2017 m. lapkričio 24 d., penktadienis

Projektas "Vokiečių muzika ir poezija" II renginysLietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla
Muzikos edukacijos projektas “Vokiečių muzika ir poezija”
II renginys
2017 m. gruodžio 13 diena 15 valanda
Nacionalinė Martyvo Mažvydo Biblioteka
Muzikavimo erdvė
PROGRAMA

1.      J. Brahms  (1833-1897)– „Lopšinė“
Dainuoja Kamilė Dilnikaitė, 5 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė
Akompanuoja Saulė Kriščiūnaitė

2.      L. van Beethoven (1770-1827)– Maršas
Atl. Naglis Kuzma, 1 kl. pučiamųjų instrumentų specializacijos mokinys

3.      J.S. Bach  (1685-1750)- Menuetas G-dur
Atl. Kornelija Bartvilė Demšytė, 3 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė

4.      J.S. Bach – Menuetas d-moll
Atl. Morta Aleksiejūnaitė, 2 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė

5.      J.F. Burgmuller (1806-1874)– Etiudas C-dur, op. 109
Atl. Laura Sofija Buzaitė Pereira, 3 kl. smuiko specializacijos mokinė

6.      H. Lichner (1829-1898)– Sonatina C-dur, op. 66 nr. 1, I d.
Atl. Veronika Šiekštelytė, 4 kl. smuiko specializacijos mokinė

7.        J.W. von Goethe (1759-1832) -“Erlkönig” („Girių karalius“)
Deklamuoja Bernardas Sokolovas , 11 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinys


8.      J.S. Bach – Mažas preliudas C-dur
Atl. Linė Lipnickaitė, 3 kl. arfos specializacijos mokinė

9.      J.S. Bach – Menuetas G-dur
Atl. Domicelė Juškaitė, 4 kl. obojaus specializacijos mokinė.

1   J.S. Bach – Mažas preliudas d-moll
Atl. Augustas Bareikis, 4 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinys

1    H. Heine (1797-1856) -„Loreley“ („Lorelei“)
Deklamuoja Saulė Asevičiūtė, 7 kl. smuiko specializacijos mokinė

1    R. Schumann (1810-1856)– „Linksmasis valstietis“ ( „Jaunimo albumas“, op. 68)
Atl. Patricia Dahl, 3 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė

1    L. van Beethoven – „Elizai“
Atl. Kamilė Dilnikaitė, 5 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė

1    L. van Beethoven – Rondo iš Sonatinos F-dur
Atl. Beatričė Novikevičiūtė, 5 kl. smuiko specializacijos mokinė

     H.Klassen – „Nostalgiškas valsas“
Atl. Akvilė Saltanavičiūtė, 5 kl. baleto specializacijos mokinė

     J.L. Krebs  (1713-1780)– Choralas „Jesu, meine Freude“
Atl. Beatričė Švilpaitė, 6 kl. fleitos specializacijos mokinė

1   C.M.von Weber  (1786-1826)– „Ich sah ein roschen am wege stehn“ (eilės C.Muchler) („Mačiau roželę pakelėj“)
Dainuoja Saulė Rašimaitė, 11 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė
Akompanuoja Irina Cymbal

1    J.S.Bach – Mažas preliudas F-dur
Atl. Liepa Lingytė, 3 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinė

1    J.S.Bach – Mažas preliudas c-moll
Atl. Jonas Skramtai, 4 kl. trimito specializacijos mokinys

2    R.Schumann – „Svajos“
Atl. Augustas Vasiliauskas, 7 kl. saksofono specializacijos mokinys

     R. Schumann – „Mažas romansas“
Atl. Diana Cicėnaitė, 7 kl. fleitos specializacijos mokinė

2    F. Mendelssohn-Bartholdy - „Daina be žodžių“ fis-moll, op. 64 nr. 2
Atl. Kamilė Paulauskaitė, 6 kl. mušamųjų instrumentų specializacijos mokinė

2      J. von Eichendorff (1788-1857) -„Weihnachten“ („Kalėdos“)
Deklamuoja Benas Jonušas , 9 kl. muzikos kūrybos specializacijos mokinys


2    L.van Beethoven – Sonata g-moll, op. 49 nr. 1, I d.
Atl. Tadas Petrulis, 10 kl. violončelės specializacijos mokinys

2    J.S.Bach – Alemanda iš „Prancūziškosios siuitos“ Es-dur
Atl. Viktorija Valančauskaitė, 8 kl. smuiko specializacijos mokinė

   J.S.Bach – Preliudas ir fuga c-moll, GTK I
Atl. Katrina Ligeika, 11 kl. violončelės specializacijos mokinė

2    J.S.Bach – Preliudas ir fuga C-dur, GTK I
Atl. Bernardas Sokolovas, 11 kl. chorinio dainavimo ir dirigavimo specializacijos mokinys

Renginio vedėja  Atėnė Gureckaitė

Projekto koordinatoriai:  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Paslaugų departamento Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus vedėja Živilė Časaitė,  Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos pavaduotoja muzikai Eglė Čobotienė, mokytojai Agnė Blaževičienė, Nailia Galiamova, Eugenija Jelesina, Janina Karalienė, Algirdas Kiškis, Saulė Kriščiūnaitė.
Projektiniame darbe dalyvavo: Ala Bendoraitienė, Agnė Blaževičienė, Irina Cymbal, Eglė Ganusaukienė, Vilija Geležiūtė, Dovilė Grušninė, Eugenija Jelesina, Dainius Jozėnas, Vaiva Kapčiuvienė, Janina Karalienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gabrielė Kondrotaitė, Saulė Kriščiūnaitė, Laima  Lileikienė, Virginija Mikailienė, Justina Paltanavičiūtė, Vilma Pečiukonytė, Vida Prekerytė, Neringa Puišytė, Jūratė Rudaitienė, Raimonda Savickienė
KVIEČIAME PASIKLAUSYTI

    Kovo 13 dieną Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Muzikos ir Dailės festivalis "Miniatiūra", kuriame dalyvavo...