2016 m. kovo 31 d., ketvirtadienis

“Tarptautinės programos “ETWINNING” galimybės menų ugdyme”.


2016 kovo  22 dieną Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje vyko seminaras “Tarptautinės programos “ETWINNING” galimybės menų ugdyme”. Renginį organizavo Užsienio kalbų metodinės grupės vadovė, Jurgita Kimbirauskienė, rengininį vedė  bei su programos „eTwinning“ galimybėmis supažindino Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos  mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione Loreta Tarvydienė.  Seminaro metu mokytojai sužinojo, kad "eTwinning" portale gausu internetinių individualiam vartotojui pritaikytų įrankių, kaip naudodamiesi šiais įrankiais, galima surasti partnerius projektams visoje Europoje bei kaimyninėse šalyse, patys kurti projektus, dalintis idėjomis, keistis gerąja patirtimi ir iš karto pradėti bendradarbiavimą.
  
„eTwinning“ projektų gerąja patirtimi dalinosi ir Vilniaus lopšelio – darželio „Krivūlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė.

 Seminaro dalyviai (dailės bei bendrojo lavinimo skyriaus mokytojai) atliko praktines užduotis, grupėse mokėsi planuoti projekto veiklas, kokybiškai pildyti projekto paraišką bei ją registruoti "eTwinning" platformoje, taip pat  susipažino su projektinei veiklai naudingais IKT įrankiais.

2016 m. kovo 21 d., pirmadienis

Teatro ir pasaulinės frankofonijos šventė


Jau ketvirtą pavasarį iš eilės mokyklos užsienio kalbų bendruomenė šventė teatro dieną.

Šiemet šią dieną minėjome kartu su pasauline frankofonijos švente. Renginys truko dvi valandas, jame dalyvavo ir patys mažiausi „užsieniečiai“ (2-4 kl.mokiniai) ir vyresni - jau laisviau užsienio kalbomis kalbantys ir dainuojantys moksleiviai. Visi noriai ruošėsi šiai šventei ir sukūrė puikių pasirodymų mozaiką. 

Daug darbo įdėjo ir mokinius ruošę mokytojai: Silvija Pakerytė-Dampienė, Kristina Laletina, Aušra Kavaliauskienė, Jovita Luneckaitė, Rita Šablauskaitė, Agnė Blaževičienė ir Jurgita Kimbirauskienė. Prancūziškus pasirodymus padėjo parengti prancūzų kalbos stažuotoja iš Prancūzijos Amillard Coralie.

Konferencijos salė aidėjo nuo prancūziškų, vokiškų ir angliškų dainų, tekstų, šokių ir vaidinimų.
Girdėjome nuotaikingas prancūziškas melodijas, senovinius šokius, matėme originalius video siužetus, vokiškus ir angliškus vaidinimus. 

Šventėje dalyvavo ir sveikino žodį tarė Prancūzijos ambasados kalbos skyriaus vadovas Nicolas Torres. Jis pasidžiaugė, kad mūsų mokyklos vaikai mokosi įvairių užsienio kalbų, nes kalbos jungia žmones, tautas ir šalis.

Teksto a. A. Blaževičienė

2016 m. kovo 16 d., trečiadienis

SEMINARAS „TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „eTWINNING“ GALIMYBĖS MENŲ UGDYME


2016-03-22
  10.30h (324 kab)

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokykla, Kosciuškos g. 11, Vilnius

Renginys skirtas: Vliniaus m. Nacionalinės M.K.Čiurlionio Menų mokyklos mokyklinio ugdymo pedagogams
Registruotis el. paštu : kimbirauskiene_jurgita@yahoo.fr

Registruojantis būtina nurodyti dalyvaujančio asmens vardą, pavardę ir mokymo įstaigą bei elektroninio pašto adresą. Registruotis galima iki 2016 kovo 19 d. Vietų skaičius 15.

VISI UZREGISTRUOTI DALYVIAI BUS INFORMUOTI EL.PASTU 2016 M. KOVO 21 D.
!!! BŪTINA SĄLYGA : dalyviai turi būti užsiregistravę eTwinning svetainėje. www.eTwinning.net
 

10.30 – 11.00
Registracija
11.00 – 11.20
Programos  „eTwinning“ galimybės
Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos  mokytoja metodininkė, programos „eTwinning“ ambasadorė Utenos regione Loreta Tarvydienė

11.20 – 11.45
eTwinning Live“ - naujasis įrankis Europos mokytojų bendradarbiavimui
Loreta Tarvydienė

11.45 – 12.00
eTwinning“ projektų geroji patirtis Vilniaus lopšelio – darželio Krivūlė” priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aida Makutėnienė

12.00 – 12.15
Kavos pertrauka
12.15 – 13.30
Praktinis darbas  „eTwinning Live“ (projekto veiklų planavimas, projekto registravimas)
Loreta Tarvydienė

13.30 – 13.45
Kokybiško projekto paraiška
Loreta Tarvydienė

13.45 – 14.15
IKT įrankiai projektinėje veikloje
Aida Makutėnienė, Loreta Tarvydienė

1415 – 14.30
Klausimai-atsakymai.  Refleksija

Renginio turiniu rūpinasi eTwinning programos ambasadorė : Loreta Tarvydienė
Renginį organizuoja Jurgita Kimbirauskienė (prancūzų k. mokytoja)

Renginys NEMOKAMAS. 
Sėkmingai išklausę pranešimus ir atlikę praktinę užduotį dalyviai gaus DALYVIO PAŽYMĖJIMĄ.  Daugiau informacijos:

2016 m. kovo 14 d., pirmadienis

Kompozitorės Nijolės Sinkevičiūtės fortepijoninių kūrinių koncertas

2016 metų kovo 10 dieną mokyklos Beatričės salėje skambėjo kompozitorės Nijoles Sinkevičiūtės fortepijoninė muzika, atliekama mokyklos bendrojo fortepijono skyriaus mokinių. Renginio vedėja tapo atvykusi į koncertą pati kompozitorė.
Koncerto pradžioje kompozitorė, kalbėdama apie savo kūrybinį kelią, įvardijo tris svarbiausiuosius savo  mokytojus. Pirmasis buvo  kompozitorės Tėvelis, žymus chorvedys ir muzikos mylėtojas, jau vaikystėje išugdęs didžiulį dukters susidomėjimą lietuvių liaudies dainomis bei chorine muzika. Antrasis mokytojas, išmokęs ją kompozicijos amato,  yra Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėstytojas Algimantas Kubiliūnas. Trečioji mokytoja, nuolat įkvepianti ir skatinanti gilintis, ieškoti yra pati lietuvių liaudies daina.
Koncerto pradžioje skambėjo fortepijoninių pjesių ciklas "Gama", smagiai ir originaliai pasakojantis apie gamos garsus, nuspavinantis kiekvieną iš jų tam tikru muzikiniu charakteriu. Tai pjesės : "Gama", "Sol-sol-sol", "Fa dainuoja chore", "Liūdnoji Mi", "Re žygiuoja į karą", "Si kalnuose", "La abejoja", ir "Do visados teisi". Pjeses skambino mūsų mažieji: Liepa Lingytė, Giedra Julija Tutkutė, Julija Marija Smirnovaitė, Avija Voitovič, Izabelė Prašmantaitė, Paulina Rugilė Pociūtė, Elzė Lipnickaitė, Diana Cicėnaitė, Beatričė Novikevičiūtė. 
Toliau girdėjome pjeses iš fortepijoninių pjesių rinkinio "Mozaika". "Kreivą polką" nuotaikingai atliko Pijus Česaitis. Jautriai ir sukauptai Ieva Marija Daugirdaitė skambino "Lopšinę". Roberta Vaičiūtė nepabijojo koncertui pasirinkti pjesės "Sapnas su košmaru". O Ūla Trušytė kūrė "Įtartino tipo" paveikslą. Pjesę "Liūtas" skambino Skirmantė Vaičiūtė. Nostalgišką kūrinėlį "Gaila" atliko Petras Mickūnas. O visą "Mozaikos" kūrinių paradą vainikavo pjesė "Padūktinis!", kurios siautulingą ir vikrų charakterį puikiai atskleidusi Lukrecija Stonkutė, ją  paskambino net du kartus! Antrąjį kartą prie smagių šūksnių prisijungė ir visa koncerto auditorija.
Fortepijoninių pjesių ciklą "12 lietuviškų" ( koncerte skambėjo 8 šio ciklo pjesės)  pradėjo Dominykas Paškevič, atlikdamas dainą "Aušta aušrelė". Antrąją ciklo dainą "Žaliam berže gegulė" paskambino pati kūrinio autorė. Viktorija Valančauskaitė atliko dvi pjeses: "Unčių tupi trys pulkeliai" ir "Oi ta ta, buvo anyta". Toliau skambėjo "Vakarinė žvaigždelė" (skambino Mykolas Ignatavičius) bei "Vėlus vakarėlis" (atliko Beatričė Švilpaitė). Paskutinis koncerte skambėjęs kūrinys buvo pjesė "Per tamsią naktelę", kurį atliko Jonas Žilys.   
Kompozitorė ne tik taikliai ir betarpiškai pristatė kiekvieną savo kūrinį, bet taip pat  pati skambino fortepijonu, diriguodama smagiai nusiteikusiems jauniesiems artistams, jų tėveliams, mokytojams bei visiems klausytojams. Nijolė Sinkevičiūtė inicijavo kelių savo sukurtų lietuvių liaudies dainų dainavimą, išdalindama publikai dainų žodžius. Po to šias dainas skambino mūsų moksleiviai. Jaunieji muzikantai turėjo galimybę užduoti kompozitorei jiems rūpimus klausimus ir sulaukti šmaikštaus bei kartais visai netikėto atsakymo. Renginiu buvo patenkinti visi jame dalyvavusieji. Jaunieji atlikėjai susipažino su jiems nauja muzika, pamatė kompozitorę ir su ja pabendravo. Kompozitorę Nijolę Sinkevičiūtę palankiai nuteikė kūrybingas ir nuoširdus mokinių skambinimas. Na, o koncerto klausytojai taip pat skirstėsi kupini malonių įspūdžių, šypsodamiesi, kalbėdamiesi ir niūniuodami koncerte skambėjusias lietuvių liaudies dainas.
Kompozitorė padėkojo mokinius koncertui paruošusiems mokytojams Jelizavetai Atamalian, Vilijai Geležiūtei, Dovilei Grušnienei, Eugenijai Jelesinai, Vaivai Kapčiuvienei, Janinai Karalienei, Jurgitai Kazakevičiūtei, Virginijai Mikailienei, Vidai Prekerytei, Neringai Puišytei, Raimondai Savickienei, Eugenijui Žarskui.
Džiugi žinia pasiekė Nijolės Sinkevičiūtės muzikos mylėtojus - kompozitorė  padovanojo tik ką sukurtos ir išleistos   "Intervalų siuitos" gaidas. Belieka laukti šių kūrinių atlikimo ir naujų, įdomių susitikimų!


    Gegužės 11 -osios popietę Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos S. Sondeckio salės erdvę gražiai užpildė dviejų instrumentų - fort...