2018 m. balandžio 12 d., ketvirtadienis

Variacijos vieno fortepijono tema

Balandžio 12 dieną mokyklos Koncertų salėje įvyko įdomi  netradicinė pokalbių ir muzikos popietė "Variacijos vieno fortepijono tema". Renginio metu  papasakota 95 metų amžiaus rojalio istorija, kuris, suremontuotas ir restauruotas, praturtino ir papuošė mokyklos Koncertų salę.
Renginio vedėja mokytoja Janina Karalienė supažindino klausytojus su trumpa fortepijono instrumento  sukūrimo ir tobulėjimo istorija. Fortepijonas, praeityje buvęs toks nepopuliarus ir kompozitorių nemėgtas, dabar tapo pačiu svarbiausiu instrumentu,  muzikinio gyvenimo kertiniu akmenimi.
Senasis rojalis praeityje stovėjo žinomo Lietuvos kompozitoriaus Juozo Karoso namuose. Kompozitoriaus dukra, mokyklos fortepijono mokytoja Jūratė Karosaitė, kuri ir padovanojo šį rojalį mokyklai, papasakojo instrumento atsiradimo namuose istoriją. Ji dėkojo visiems, prisidėjusiems, kad instrumentas atgytų naujam gyvenimui.  Paskui instrumentą ji padovanojo savo talentingajai mokinei Evelinai Puzaitei, kurios namuose jis išbuvo 18 metų. Pianistės tėvelis Alfonsas Puzas džiaugėsi, kad jų namuose skambėjo kompozitoriui Juozui Karosui priklausęs fortepijonas.
Popietėje kalbėjo šį rojalį naujam gyvenimui prikėlę meistrai Darius Narmontas, Adomas Lukošiūnas bei Artūras Pečeliūnas.
Renginyje skambėjo puiki muzika, atliekama dviejų talentingų mokyklos mokinių. Mokytojos Aleksandros Žvirblytės mokinė Elzė Fedorcovaitė skambino C.Debussy preliudą "Viržiai" bei M.Ravelio pjesę "Juokdario daina" iš ciklo "Atspindžiai". Kristijonas Megelinskas (mokytoja Gabrielė Kondrotaitė) atliko B.Bartoko pjesę "Allegro barbaro".
Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorė Birutė Karosienė džiaugėsi gražia rojalio išvaizda, puikiu skambėjimu ir linkėjo instrumentui ilgo gyvenimo Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

1 komentaras:

  1. Laba diena, ar galėtų šį įvyki paviešinti "Muzikos barai"? Tuomet labai prašytume atsiųsti ir fortepijono naujoje erdvėje nuotrauką. Iš anksto dėkoju

    AtsakytiPanaikinti

    Kovo 13 dieną Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Muzikos ir Dailės festivalis "Miniatiūra", kuriame dalyvavo...