2017 m. gegužės 31 d., trečiadienis

ERASMUS+ projekto mokinių apklausos rezultatai (5-7 kl.)

C:\Users\user\Desktop\EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpgC:\Users\user\Desktop\rodyklė1.jpg

Vykdant Erasmus+ programos lėšomis finansuojamo projekto "Komunikacinių - metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto dalyko ir kalbos mokymo plotmėje (1 etapas)“ veiklas Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje dalykų mokytojai susipažino su integruotų pamokų metodu, tobulino prancūzų kalbos žinias Lietuvoje ir Prancūzijoje. 
Integruotos dalyko (istorijos, informacinių technologijų, šokio improvizacijos, klasikinio šokio technikos) ir prancūzų kalbos pamokos (toliau  - integruotos pamokos) – tai pamokos kurių metu mokomasis dalykas dėstomas pilnai arba iš dalies prancūzų kalba
Šių metų vasario-gegužės mėnesiais mokomųjų dalykų mokytojai (Rūta Korickaja (istorija), Eglė Jakaitytė-Varlamova (informacinės technologijos), Deimantė Karpušenkovienė (klasikinio šokio technika)  ir kalbos mokytojos (Kristina Laletina bei  Jurgita Kimbirauskienė) vedė bandomąsias-pilotines integruotas pamokas 5 ir 7 c baleto skyriaus klasės mokiniams. Norėdami sužinoti mokinių nuomonę apie integruotų pamokų naudą mokymosi rezultatams bei motyvacijai, organizatoriai, minėtų klasių mokiniams pateikė anketas.


Gegužės 22-29 dienomis  vykdytoje apklausoje dalyvavo 31 mokinys.

 Iš pateiktų atsakymų sužinojome, kokią įtaką daro integruotos dalyko ir prancūzų kalbos pamokos mokymosi procesui:
·         24 mokiniai mano, kad integruotos pamokos motyvuoja bei skatina mokytis prancūzų kalbos;
·         21 mokinys sako, kad taip skatinamas domėjimasis mokomuoju dalyku (istorija, šokio improvizacija, kompiuteriais ir t.t..),
·         27 mokiniai pasisako už tai, kad tokios pamokos padeda įtvirtinti prancūzų kalbos žinias;
·         29 mokinių nuomone, tai dar viena galimybė girdėti prancūzų kalbą, ne tik per prancūzų kalbos pamokas;
·         20 sutinka, kad integruotos pamokos padeda geriau įtvirtinti, įsisavinti, išmokti  mokomojo dalyko žinias.


Atsakymai į klausimą ar prancūzų kalbos pamokoje įgytas žinias galėjo panaudoti mokomojo dalyko integruotoje pamokoje,  pasiskirstė sekančiai  (pav.1):

Pav.1
  
Integruotų pamokų metu mokiniams labiausiai patiko: 

  •  naujų žodžių mokymasis 16 mokinių (51, 6 proc.); 
  • kalbėjimo, komunikacjos  lavinimas (prancūzų kalba) 14 mokinių (45,2 proc.);
  • pamokos planavimas (darbas grupėse, individualiai, darbų pristatymas, projektų rengimas) 13 mokinių (41, 9 proc.)
Remiantis anketos atsakymais integruotų pamokų metu:
·         22  mokiniai  suprato ar išmoko, pagilino ne kalbos dalyko (istorijos, informacinių technologijų,kalsikinio šokio technikos)  programoje numatytas temas;
·         20 iš jų išdrįso kalbėti prancūziškai skaityti, užduoti klausimą ir kita;
·         15 mokinių integruotų-pilotinių pamokų metu patiko mokymosi aplinka (klasės draugai, mokytojai, svečiai, dėmesys) (pav.2).
Pav.2
  

Atsakymai į klausimą, ar mokiniai norėtų turėti integruotas dalyko ir prancūzų kalbos pamokas kitais mokslo metais, bei diagrama (pav. 3), parodo mokinių susidomėjimą:
Pav. 3

Kokių mokomųjų dalykų integruotas pamokas mokiniai norėtų turėti matome pav.4:
Pav.4
O pageidaujamas integruotų pamokų skaičius per mokslo metus pasiskirsto tolygiai (pav.5)

Pav.5

Visdėlto 14 mokinių iš 31 dalyvavusių anketoje, nelabai patiko integruotos pamokos,  “nes labai reikia daug ruostis”, “per daug naujos informacijos is karto”, “nes labai sunku“.
Tačiau didžioji dalis mokinių pritaria  ir supranta, kad, dviejų užsienio kalbų mokėjimas padeda sėkmingiau ir lengviau rasti darbą, keliauti, pažinti pasaulį ir tobulėti asmeniškai nei vienos užsienio kalbos mokėjimas (pav.6):

Pav.6

Daugiau informacijos apie anketą rasite .
Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje.

Projekto organizatoriai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

    Kovo 13 dieną Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje įvyko Muzikos ir Dailės festivalis "Miniatiūra", kuriame dalyvavo...